لطفا به بخش قوانین و مقررات سایت آمازون سنتر مراجعه شود.